Γενική Ούρων

Η γενική ούρων αποτελεί μια συχνά εκτελούμενη εξέταση προσυμπτωματικού ελέγχου και παρέχει μια γενική εικόνα της συνολικής κατάστασης της υγείας του ασθενούς καθώς επίσης και της υγείας του ουροποιητικού συστήματος.

Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανάλυση των ούρων είναι αυτή με την ειδική ταινία (strip) εμποτισμένη με τα αντιδραστήρια – δείκτες για τη μέτρηση του pH, του ειδικού βάρους, του σακχάρου, των λευκωμάτων (πρωτεϊνών), των κετονών, της αιμοσφαιρίνης, του ουροχολινογόνου, της χολερυθρίνης, των νιτρωδών και της λευκοκυτταρικής εστεράσης. Το δείγμα φυγοκεντρείται επίσης, και το ίζημα εξετάζεται μικροσκοπικά για τον προσδιορισμό της παρουσίας και του τύπου των κυττάρων, των κυλίνδρων, των κρυστάλλων και των μικροοργανισμών όπως τα βακτήρια και τους μύκητες.

Το χρώμα των ούρων θα πρέπει να συσχετίζεται με το ειδικό βάρος. Δηλαδή, αραιά ούρα με χαμηλό ειδικό βάρος θα πρέπει να είναι σχεδόν άχρωμα ενώ τα συμπυκνωμένα ούρα με υψηλό ειδικό βάρος θα πρέπει να έχουν σκούρο κίτρινο χρώμα. Η περιεκτικότητα των ούρων σε γλυκόζη πρέπει επίσης να συσχετίζεται θετικά με το ειδικό βάρος. Το pH πρέπει να συσχετίζεται αντιστρόφως με τα επίπεδα της κετόνης (ακετόνη).

Μια γλυκιά ή φρουτώδης οσμή ούρων, υποδεικνύει την παρουσία κετονών στο δείγμα. Μια οσμή ψαριού ή δυσώδης οσμή, υποδεικνύει λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος. Μια οσμή σαν σιρόπι σφενδάμου μπορεί να υποδεικνύει την αντίστοιχη νόσο «με ούρα με οσμή σαν σιρόπι σφενδάμου». Η ιδιαίτερη σαν μούχλα οσμή των ούρων, μπορεί να προκληθεί από την πρόσφατη κατανάλωση σπαραγγιού.

Η αύξηση στα παρατηρούμενα επιθηλιακά κύτταρα μπορεί να σηματοδοτούν μια φλεγμονώδη διεργασία στους νεφρούς. Τα ερυθροκύτταρα (ερυθρά αιμοσφαίρια) που μπορεί να υπάρχουν στα ούρα, υποδηλώνουν βλάβη στα νεφρικά σπειράματα. Αυξημένα επίπεδα λευκοκυττάρων (πυοσφαίρια) υποδηλώνουν φλεγμονή ή λοίμωξη στο ουροποιητικό σύστημα και υποδεικνύουν την ανάγκη για τη διενέργεια καλλιέργειας ούρων. Οι κρύσταλλοι μπορούν να σχηματίσουν σε θερμοκρασία δωματίου μετά τη λήψη του δείγματος και πριν πραγματοποιηθεί η εξέταση ή μπορεί να προκληθούν από διάφορα φάρμακα.

Παθολογικά αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από πιο ειδικές ή ποσοτικές εξετάσεις.

Διεύθυνση : Πρωτεσιλάου 93 & Δαναών 69, Ίλιον 131 22

Τηλέφωνο : 210-2628860

Email : info@biomorfi.gr

Close
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σας !
Close