Αιμοπεταλίων Αντισώματα (Αντιαιμοπεταλιακά)

Ο έλεγχος για αντισώματα αιμοπεταλίων (αντι-αιμοπεταλιακά αντισώματα) χρησιμοποιείται για να ανιχνεύσει την παρουσία αυτοαντισωμάτων και ισοαντισωμάτων (αλλοαντισωμάτων) έναντι συγκεκριμένων γλυκοπρωτεϊνών της επιφάνειας των αιμοπεταλίων.

Η εξέταση περιλαμβάνει αντισώματα έναντι αντιγόνων: HLA class I, GP IV (γλυκοπρωτεϊνη αιμοπεταλίων), και πολυμορφικών επιτόπων έναντι των γλυκοπρωτεϊνων των αιμοπεταλίων IIb/IIIa, Ib/IX, Ia/IIa

Τα αντι-αιμοπεταλιακά αυτοαντισώματα είναι σχεδόν πάντα IgG ανοσοσφαιρίνες αυτοάνοσης προέλευσης και είναι παρούσα σε όλες τις περιπτώσεις της ιδιοπαθούς θρομβοπενικής πορφύρας. Τα αντι-αιμοπεταλιακά ισοαντισώματα δημιουργούνται σε ασθενείς, όταν αυτοί ευαισθητοποιούνται σε αντιγόνα των αιμοπεταλίων κατά τις μεταγγίσεις αίματος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των αιμοπεταλίων τόσο του δότη όσο και του λήπτη ενώ μειώνεται και ο χρόνος επιβίωσης των αιμοπεταλίων του λήπτη της μετάγγισης.

Η συγκεκριμένη εξέταση δεν ανιχνεύει τα αντισώματα που σχετίζονται με θρομβοκυτταροπενία που προκαλείται από ηπαρίνη (HIT), την πιο κοινή ανοσολογική θρομβοκυτοπενία εξαιτίας λήψης φαρμάκων.

Διεύθυνση : Πρωτεσιλάου 93 & Δαναών 69, Ίλιον 131 22

Τηλέφωνο : 210-2628860

Email : info@biomorfi.gr

Close
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη δυνατή εμπειρία σας !
Close